เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ

ตลาดยิ่งเจริญเดินหน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมภาคีเครือข่ายโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการส่งเสริมและเผยแพร่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบถังเติมบุญ ในโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ(เมื่อคุณหมุนเวียน) ให้กับตลาดยิ่งเจริญ โดยมี นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ เป็นผู้รับมอบในฐานะที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมภาคีเครือข่ายโครงการฯ โดยให้ความอนุเคราะห์พื้นที่วางจุดรับพลาสติกใช้แล้วที่สะอาด (Drop Point) พร้อมกับรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ เพื่อส่งเสริมการนำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหิ้ว แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ รวบรวมกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ใหม่ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร ณ ตลาดยิ่งเจริญ เมื่อเร็วๆ นี้ข้อมูลโครงการ

ปัจจุบัน โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ภายใต้ความร่วมมือโครงการมือวิเศษ และโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน ได้ขยายจุดรับคืนพลาสติก (Drop Point) ไปแล้ว 455 จุด จากการดำเนินงานตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563- พฤษภาคม 2565 สามารถเก็บรวบรวมขยะพลาสติกจากจุดรับคืน รวม 114,315.90 กิโลกรัม แบ่งเป็นพลาสติกแข็ง จำนวน 3,401.27 กิโลกรัม และพลาสติกยืดจำนวน 110,914.63 กิโลกรัม


แหล่งข่าว:

ธนิษฐา วิทยานนท์ 086-993 5744 , 

ภัทธิรา บุรี 081- 636 0452

patthira@pr-one.com